focusart s.r.o.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE

Pri prehliadaní našej stránky môžu byť uložené dočasné súbory cookie, ktoré môžu obsahovať údaje o návštevníkovi. Spracovaním súborov cookie môže dôjsť k prepojeniu osobných údajov návštevníka s informáciami nachádzajúcimi sa v súbore cookie. Tieto dáta sú využité výhradne za účelom zlepšenia používateľského komfortu našej stránky. Rešpektujeme súkromie užívateľov a pri spracovávaní súborov cookie postupujeme v súlade s príslušnými predpismi.

Návštevník môže ukladaniu súborov cookie zabrániť tým, že si otvorí webovú stránku toolkas.com alebo webové stránky, kde sa nachádza jej kód v anonymnom režime. Anonymný režim podporujú všetky moderné prehliadače a v tomto režime nie sú zhromažďované súbory cookie. V prípade využitia anonymného režimu je možné, že nebude zaistená plná funkcionalita.

Služba Google Analytics
Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.